Copyright


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tech4students.nl is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Tech4students.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Wilt u data of andere informatie gebruiken, neem dan eerst contact op met Tech4students.nl